Om oss

Kooperativet Laxen ekonomisk förening startade 2010 och utgick från Arbetsmarknadsenheten i Gullspångs kommun. Kooperativet Laxen har utvecklats till ett socialt arbetskooperativ med som mest 12 anställda och ett 20-tal deltagare. 

Vår företagsidé är att bedriva affärsverksamhet med medarbetarna i centrum och komplettera det lokala utbudet av tjänster och produkter till kommuninnevånare, offentlig sektor samt förenings- och näringsliv.

Vårt mål är att stödja och bistå våra deltagare till arbete eller annan planerad och meningsfull sysselsättning.

Vi strävar efter att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter och aktiviteter, som känns inspirerande och utvecklande.

Vi anser att gemenskap och inflytande är viktigt och att alla ska känna sig delaktiga.

Vi uppmuntrar och är öppna för nya idéer som breddar vår verksamhet ytterligare.

Vi genomför studiebesök, studiecirklar och andra utbildningar eller aktiviteter när tillräckligt många är intresserade.

Vi samarbetar med näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor.

I dagsläget bedriver vi bland annat följande verksamhet:

  •       Snöskottning, gräsklippning och annat trädgårdsarbete
  •       Trädfällning och röjningsarbete i skog och mark
  •       Transporter och flytthjälp
  •       Snickeri och möbelrenovering
  •       Sömnad och textilvård (nytillverkning och lagning)
  •       Lokalvård (egna lokaler och på uppdrag)
  •       Second-handbutik
  • Dressinuthyrning

Vi är ett fristående kooperativ, där vinst återinvesteras i verksamheten i form av anställningar eller investeringar.

Alla som är intresserade av Kooperativet Laxen och vår verksamhet kan bli medlemmar och få rösträtt vid möten eller stämmor.

Vi finns i f d hamnkontorets lokaler i Otterbäcken

Kontakta oss gärna om Du har några frågor eller funderingar eller vill göra ett studiebesök. Du är varmt välkommen till oss!